11/9 MAT2020,

MAT2020 ställs om

MAT har i ett decennium varit en plattform för lokala diskussioner om nationella angelägenheter kopplat till hela livsmedelskedjans hållbara utveckling. Evenemanget har aldrig haft större relevans än nu – samtidigt har det aldrig varit svårare att genomföra i sin ordinarie form. Nu kan vi presentera MAT i en ny tappning – anpassad efter rådande omständigheter.

Seminarieprogrammet blir digital Kunskapsbuffé

Seminarier och föreläsningar har alltid varit en viktig del av MAT, för att öka kunskapen kring matens betydelse ur flera perspektiv. I år vill vi belysa vikten av lokalt producerad mat genom att rikta hela seminarieprogrammet till just de lokala producenterna som vanligtvis har svårt att ta del av all den kunskap som presenteras på MAT, då man är upptagen med sin försäljning i det stora MAT-tältet.

Under hösten 2020 kommer flertalet digitala föreläsningar och kurser publiceras som riktar sig till dig som producerar, förädlar, bedriver lantbruk eller funderar på att starta livsmedelsföretag.

Alla seminarier är kostnadsfria och flertalet kommer ligga kvar att titta på när det passar dig. Du kommer kunna välja och vraka mellan olika teman och komma tillbaka och titta igen – en buffé av kunskap att ta del av, helt enkelt!

MAT-tältet blir MAT-rundan

Under två lördagar i september kommer flertalet företagare hålla sin verksamhet öppen för dig att besöka. En karta kommer att hjälpa dig hitta just dina favoriter.

MAT-rundan kommer genomföras lördagarna den 12:e och 19:e september mellan kl 10.00-15.00.

MAT-rundan anordnas inom ramen för Kronobergs Livsmedelsstrategi med Länsstyrelsen i Kronoberg som projektledare. Kontakt: rebecka.wikstrom@lansstyrelsen.se

Information till besökare på MAT2020:

Håll dig uppdaterad med senaste informationen om MAT2020 genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev och följ oss i sociala kanaler på Facebook och Instagram.