26/2 Livsmedelssäkerhet för restauranger och storhushåll, Webbseminarium

Kursen passar för dig som arbetar i kök i offentlig sektor

Kursens innehåll

  • Livsmedelssäkerhet – en del i att erbjuda bra måltider
  • Risker med mat
  • Faror och smittkällor i köket
  • Matförgiftningar – vilka mikroorganismer ligger bakom?
  • Hygienisk livsmedelshantering och riskeliminering
  • Personlig hygien
  • Kritiska punkter vid matlagning och servering
  • Lagstiftning och tillsyn
  • Egenkontrollprogram och HACCP

När: 26 februari, halvdags webbseminarium kl.13-16
Pris: 750 kr