22/10 Livsmedelsforum, Örebro

Livsmedelsforum är en plattform för nätverkande, dialog och kunskapsöverföring för en hållbar, hälsosam och konkurrenskraftig livsmedelskedja. Syftet är att skapa samsyn och dialog kring livsmedelssektorns hållbarhetsutmaningar inklusive hälsoaspekterna. Under dagen belyser vi hur sektorn i Sverige bör utvecklas för att på ett lönsamt och konkurrenskraftigt sätt bidra till de nationella miljömålen och de globala hållbarhetsmålen. På plats hittar du beslutsfattare, experter och strateger från aktörer i hela livsmedelskedjan.

Plats: Örebro universitet, Fakultetsgatan 1, 702 81 Örebro

Aktuell Hållbarhet arrangerar Livsmedelsforum 2017