8/10 Livsmedelsforum, Malmö, digitalt

Livsmedelsfrågorna med ett brett anslag kring hållbarhet

Livsmedelsförsörjningen står inför stora utmaningar både globalt och lokalt. Världen söker efter nya hållbara lösningar. Hur kan produktionen öka samtidigt som miljö- och klimatpåverkan minskar? Vilka är förutsättningarna för att i vår vardag jobba med de globala målen i alla led som producerar, distribuerar, konsumerar eller på annat sätt hanterar livsmedel inom offentlig eller privat sektor? Livsmedelsforum vänder sig till beslutsfattare, experter och strateger i hela livsmedelskedjan, från produktion till konsumtion.

På agendan:
● Starkare leveranskedjor i spåren av coronakrisen
● Hur vill vi styra livsmedelsproduktionen?

Nu finns möjligheten att delta digitalt! 

I konferensavgiften ingår deltagande under samtliga sessioner samt konferensdokumentation. Vid fysisk biljett även lunch och kaffe under dagen. Konferensen görs digitalt tillgänglig för deltagarna direkt efter konferensen.