16/9 Kostdagarna 2021, Malmömässan

Datumen för Kostdagarna 2021 är 16-17 september på Malmömässan.

Save the date

Inför 2021 är frågorna många, både i det stora perspektivet och i det dagliga, lokala. Det är mot den bakgrunden som Kost & Näring – och med både reservplaner och en stor portion ödmjukhet i beredskap – bjuder in till tioårsjubilerande Kostdagarna 2021, på plats på Malmömässan den 16-17 september. Givetvis under förutsättning att genomförandet kan ske både tryggt och coronasäkert.

Med avstamp i temat Laga(t) efter läge tar 2021 års dagar ett grepp om de centrala utmaningarna inom mat, måltider och ledarskap som kommer att prägla det offentliga Måltidssverige framöver. Dessutom ställs frågan om hur vi bäst tar vara på vår allra viktigaste resurs: nämligen varandra. Inte bara i kris – utan kanske ännu mer i den möjligheternas tid som följer därpå.

Arrangör: Kost&Näring