28/3 Kostdagarna 2019, GÖTEBORG

KOSTDAGARNA 2019 i GÖTEBORG, 28-29 MARS

Måltiderna, makten – och möjligheterna

Med miljontals dagliga måltidsmöten torde få yrkesgrupper ha lika påtagliga möjligheter att påverka breda gruppers hälsa och mående som landets offentliga måltidsverksamheter. Måltider är makt, och med makt följer ansvaret att också handla rätt.

Hur kan etablerade vanor och tankemönster förändras i en riktning som är framtidssäkrad och hållbar, på alla plan: globalt, lokalt och för den enskilde? Vad kännetecknar de strukturer som möjliggör, eller bromsar, en utveckling i positiv riktning? Och går rollen som konstruktör av valsituationer med flera beslutsalternativ, där alla är ungefär lika goda, att förena med respekten för individens självbestämmande? Med avstamp i temat Tusen och en (val)möjlighet sätter Kostdagarna 2019 fokus på attityder, beteenden och värderingar. Hos deltagarna själva, hos deras medarbetare – och inte minst hos deras matgäster.

Målgrupp: Kostdagarna vänder sig till kost- och måltidschefer, kostekonomer,livsmedelsupphandlare och andra ledare och medarbetare med anknytning till de offentligt finansierade måltiderna inom skola och förskola, vård och äldreomsorg. För avgångsstudenter vid kostvetarprogrammen i Umeå, Uppsala, Göteborg eller Kristianstad är deltagandet kostnadsfritt.

När: Torsdag-fredag den 28-29 mars 2019. Registrering, kaffe och smörgås och utställning från kl. 10.00, ordinarie program startar 12.30. Dagarna avslutas med sittande lunch från och med kl. 13.00 på fredagen.

Var: Clarion Hotel Post i Göteborg, på Drottningtorget direkt intill Centralstationen.

Deltagaravgift: Medlemmar i Kost & Näring eller andra föreningar inom Ledarna: 4 000 kr, övriga 5 000 kr. Moms tillkommer.

 

Läs mer på Kostdagarna.se