23/4 Konferens om nationella riktlinjer på området matallergi, Stockholm

Den 23 april är det dags för Konferens om nationella riktlinjer på området matallergi.

Arrangör av konferensen är  Bra mat för alla och Astma- och Allergiförbundet.
Frågor som kommer diskuteras under dagen är bl.a. Hur kan vi främja samverkan på området matallergi i Sverige? Är nationella riktlinjer på området en lösning för mer jämlik vård för patienter med matallergi? Vilka nationella riktlinjer finns idag inom olika sektorer och vad saknas i arbetet med matallergi?

 

Datum: 23 april 2020 kl 9:30-16:00
Plats: Sal Solen, Näringslivets Hus, Storgatan 19, 114 51 Stockholm