21/10 Klusterträff: Erfarenhetsutbyte om arbetet med livsmedelsstrategin, Örebro

Program

9.00 – 9.30 Registrering och fika
9.30 – 9.45 Inledning
9.45 – 12.00 Vi skapar oss en gemensam bild av vad som händer i de olika länen och
diskuterar olikheter och gemensamma nämnare.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 15.45 – Richard Tellström, docent i måltidskunskap inspirationsföreläser på temat
2020-talets globala torghandel – konsumentens värderingar om
livsmedel, mat och måltider.
– Vi diskuterar hur vi kan samverka ännu mer och hur Jordbruksverket
kan hjälpa till.
– Jordbruksverket informerar om uppdrag och senaste nytt från den
nationella nivån kring livsmedelsstrategin.
15.45 – 16.00 Summering och avslut

 

Inbjudan till klusterträffar>>