6/5 Innovationsgille nollvisionen för undernäring hos äldre, Stockholm

Så många som sex av tio över 65 år är eller riskerar att bli undernärda. Förutom det personliga lidandet  för hundratusentals svenskar, orsakar det tiotals miljarder i ofta onödiga samhällskostnader. Livsmedelsakademin har nu, tillsammans med Kävlinge Kommun, Orkla, Fazer Food Services, Findus, Oatly, Region Skåne och Kristianstad Högskola fått i uppdrag att utveckla en strategi för hur vi kan nå en nationell nollvision för undernäring hos äldre.

Hur lyckas vi integrera lösningar för att förebygga undernäring i ekosystemet runt den äldre på ett systemiskt och långsiktigt sätt?

Den 6 maj genomförs ett innovationsgille i Stockholm med fokus på undernäring hos äldre ur ett samhällspolitiskt och kunskapsmässigt perspektiv över tid. Det har under mars och april varit två innovationsgillen i Skåne som kommer summeras vid detta tillfälle.

Tid: 10.00-16.00
Plats: Saturnus konferens Slussen, sal Ivar-Lo, våning 6, Hornsgatan 15, Stockholm
Deltagaravgift: 310 SEK+moms

Anmälan: Senast 20 april via detta formulär>>

Läs mer om Nollvisionen för undernäring via länken här:

Nollvisionen för undernäring hos äldre

Det är bred uppslutning för att lösa problemen med undernäring. Här från första innovationsgillet i Kävlinge den 27 mars.