3/9 Gastro Summit, Stockholm

Nya mötesplatsen för framtidens mat

GastroSummit är en dynamisk plattform där det presenteras och diskuteras trender, tendenser och samhällsutveckling som kommer att påverka branschen.

En ny gastronomisk summit med fokus på hållbarhet, innovation, hälsa samt inspiration och framgång.

När: 3-4 september 2019
Var: Stockholmsmässan