6/5 Framtidens mat, Digitalt

Utmaningar inom klimat och biologisk mångfald ställer frågan om vårt nuvarande livsmedelssystem på sin spets. För att möta utmaningarna behöver produktion och konsumtion av mat förändras i grunden. Vilka är problemen och utmaningarna? Vilka konsumentbeteenden kan främjas? Och hur kan hållbara investeringar förflytta oss i rätt riktning? Mistra och Swesifs webbinarium hjälper dig att få svar på många utav dessa frågor.

Med utgångspunkt i Mistras forskningsprogram Mistra Food Futures och Mistra Sustainable Consumption får du en överblick över livsmedelssektorns struktur – dess utmaningar och potential ur ett hållbarhetsperspektiv. Vi borrar också djupare i hur vi åstadkommer en hållbar matkonsumtion, konsumentbeteende, samt hinder och möjligheter för att skala upp olika initiativ och strategier. Dessutom diskuteras förutsättningar för hållbara investeringar i livsmedelssektorns olika delar.

När: 6 maj, kl. 10.00-11.15
Var: Digitalt via Zoom
Kostnadsfritt