26/1 Ett nytt recept för skolmåltider,

Erbjudande till kommuner: Var med och utforma framtidens hållbara skolmåltidssystem!

I projektet Ett nytt recept för skolmåltider samverkar flera myndigheter och organisationer för att göra hela systemet runt skolmåltiderna hållbart för framtiden – från produktion och upphandling av mat till barns hälsa, lärande och delaktighet. Visionen är att alla barn i Sverige ska få god och hållbar skolmat.

Nu ges kommuner möjlighet att ansöka om att delta i projektet som utvecklingsmiljöer för hållbara skolmåltider. De kommuner som medverkar får stöd i att arbeta verksamhetsövergripande med allt från det lokala näringslivet till elevernas måltidsmiljö och lärande kring hållbara matvanor. De får också stöd i att arbeta med innovation för att hitta lösningar på dagens utmaningar.

Erfarenheterna från arbetet kan sedan användas för att ge alla kommuner i Sverige möjlighet att, med skolmåltiderna som verktyg, närma sig de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 och andra hållbarhets- och livsmedelsstrategier.

Projektet samordnas av Livsmedelsverket och finansieras av Vinnova – Sveriges innovationsmyndighet.

Sista ansökningsdag är 26 januari 2021.

Mer information och formulär för ansökan hittar du på Livsmedelsverkets webbplats.