16/5 Beredskapsnätverk Offentliga måltider, Digitalt

Beredskapsnätverket fokuserar på kunskap och erfarenhetsutbyte kring arbetet med att stärka kommunernas förmåga att upprätthålla den offentliga måltidsverksamheten vid kris och höjd beredskap.

Datum: 16 maj, kl. 13.30-15.00

Mer information samt inbjudan sänds ut till medlemmarna i beredskapsnätverket.