5/7 i Almedalen – Överdimensionera elnät eller nyttja elnätets infrastruktur smartare, skolköken visar vägen,

Stiftelsen STUNS och grupperingen STUNS Energi kommer ha ett seminarium i Almedalen: Överdimensionera elnät eller nyttja elnätens infrastruktur smartare, skolköken visar vägen – Sustainable Innovation.

På seminariet lyfts projektet Flex-o-mat, som handlar om att minska eleffektbehovet i skolkök, i samklang med projektet Live-in smartgrid som syftar till smart utnyttjande av vårt elnät och att nyttja befintligt elsystem till så mycket mer vilket är högst möjligt.”

Tid: 13.00 – 13.45
Arrangör: STUNS, Sustainable Innovation
Lokal: Teatersalongen
Förtäring: Nej

Länk till mer information hittar du på Hållbarhetsarenans webbplats