19/9 Stråkmöte Offentlig Måltid, Strängnäs

Stolt Mat i Sörmland bjuder tillsammans med Måltid Sverige – RISE in till Stråkmöte Offentlig Måltid, äntligen i en fysisk variant. 

Stråkmötet riktar sig till dig som aktör eller intressent inom den sörmländska livsmedelskedjan – och som är intresserad av frågor som rör den offentliga måltiden i Sörmland. Ambitionen med dagen är att lyfta aktuella utmaningar, erfarenhetsutbyte och ge möjlighet till nätverkande med relevanta parter i vår region.