Måltider för äldre

Maten och måltiden är viktig, inte bara utifrån ett näringsperspektiv utan också för vår livskvalitét. Åldrandet medför att behovet av energi och näringsämnen förändras, och att aptiten och möjligheten till att äta kan hindras av fysiska handikapp, så som muntorrhet, tugg- och sväljsvårigheter och nedsatt rörelse. Risken för sjukdomar ökar också när vi blir gamla och därför är det extra viktigt att måltiderna inom äldreomsorgen kan anpassas efter de äldres behov, vanor och önskemål.

Vi anordnar grund- och fördjupningsutbildningar i specialkost för måltidspersonal, kostombud/omsorgspersonal i särskilt boende och kostombud/omsorgspersonal i ordinärt boende. Utbildningarna ges på en halvdag (Kl. 9-12 eller 13-16) och kan med fördel kombineras med varandra.

Varmt välkomna med er förfrågan till maltidsverige@ri.se


Måltidspersonal i äldreomsorg

 • Grundläggande näringslära
 • Behov av energi och näringsämnen hos äldre
 • Måltidsverksamhetens ansvar, omsorgsverksamhetens ansvar
 • NNR och tillämningar för att anpassa efter olika behov
 • Berikning, konsistensanpassning, livsmedelsval
 • Dryck, sås och tillbehör

Fördjupning: Mat och religion, vegetarisk mat, sjukdomsspecifik mat (diabetes, njursjukdom, mag- och tarmsjukdom, födoämnesöverkänslighet, cancersjukdom)


Kostombud/omsorgspersonal i särskilt boende

 • Grundläggande näringslära
 • Åldrandets påverkan på aptit och näringsbehov
 • Måltidsordning och nattfasta
 • Risk för undernäring och förslag på riskbedömning
 • Måltidsverksamhetens ansvar, omsorgsverksamhetens ansvar
 • NNR och tillämningar för att anpassa efter olika behov
 • Menyplanering -frukost och mellanmål
 • Berikning, konsistensanpassad mat
 • FAMM-modell av de fem aspekterna på måltiden

Fördjupning: Mat och religion, sjukdomsspecifik mat (diabetes, njursjukdom, mag- och tarmsjukdom, födoämnesöverkänslighet, cancersjukdom), demenssjukdom och måltider, munhälsa, näringsdrycker, mat i livets slut, riktlinjer och rutiner -Socialstyrelsens nya föreskrift, grupparbete


Kostombud/omsorgspersonal i ordinärt boende

 • Grundläggande näringslära
 • Åldrandet och mat -behov, skillnader och likheter med yngre
 • Maten och individuella val av livsmedel
 • Måltidsordning och nattfasta
 • NNR och tillämningar för att anpassa efter olika behov
 • Mat vid tugg och sväljsvårigheter -konsistensguiden
 • Frukost, mellanmål och dryck
 • Övervikt

Fördjupning: Demenssjukdom och måltider, munhälsa, mat och religion, sittställning och äthjälpmedel, veckomatsedel och inköpslistor, bra och snabba recept, samverkan med matleverantör, riskbedömning och varningssignaler, samverkan med hemsjukvård och primärvård, riktlinjer och rutiner, FAMM- modell av fem aspekter på måltiden


Sjuksköterskor inom äldreomsorg

 • Näringslära -en grund för fortsatt förståelse
 • Geriatriska personer och mat -behov, skillnader och likheter med yngre
 • Ansvarsområden
 • Mat och vätskelista
 • Beräkning av energibehov och energiintag
 • Grupparbete patientfall
 • Näringsdrycker och andra sätt att tillföra mer energi och näringsämnen
 • Läkemedels inverkan på matintaget

Fördjupning: Riktlinjer och rutiner -Socialstyrelsens nya föreskrift, screening av undernäring och hur man tolkar instrumenten rätt, gruppövningar med patientfall, sjukdomsspecifik mat (diabetes, njursjukdom, födoämnesöverkänslighet, cancersjukdom), enteral nutrition, mat vid livets slut