Skolmåltidens möjligheter

Utbildningen Skolmåltidens möjligheter utgör en mötesplats där de som verkar inom området skolmåltid, från skola såväl som från måltidsverksamheten, får mötas, utbyta erfarenheter och tillsammans lyfta de möjligheter som finns. Att skapa samverkan mellan skola och måltidspersonal och visa på vinsterna i att verka tillsammans.

Utbildningsinnehåll

Utbildningen inbegriper de områden kring skolmåltiden där skola och måltidspersonal har gemensamma nämnare. Fokus ligger på:

  • Pedagogiska måltider

I princip alla har dem, men hur används dem? Vad innebär en pedagogisk måltid? Vad är syftet? Vilken potential ligger i den pedagogiska måltiden?

  • Pedagogiska samarbeten

Hur kan måltiden integreras mer i skolan? Skolmaten kan kopplas ihop med samtliga skolämnen. Hur kan man skapa mer gränsöverskridande samverkan mellan kök/måltid samt skola där man drar nytta av måltiden i uppfyllandet av läroplanens mål?

  • Schemaläggningen möjligheter

Finns det någon tanke bakom schemaläggningen av skollunchen? Hur påverkar schemaläggningen måltidsmiljön? Hur kan man använda schemaläggning för att skapa en bättre måltidsmiljö?

  • Matråd

Hur gör man matrådet till en resurs och undviker att fastna i återkommande diskussioner om tex vilka rätter man önskar? Hur används det smartast?

  • Matsalsmiljö och logistik

Skolmåltiden är mer än maten på tallriken. Vilka andra faktorer har inverkan på upplevelsen av skolmåltiden? Hur skapar man en bra måltidsmiljö?

Upplägg

Upplägget består till stor del av gruppdiskussioner där deltagarna får möjlighet att utbyta erfarenheter och sätta upp strategier utefter förutbestämda diskussionsfrågor som alla inleds av en kortare faktagenomgång. Efter avslutad utbildning har deltagarna en tydlig agenda att utgå ifrån med punkter att arbeta vidare med och en förförståelse för hur olika aspekter kring skolmåltiden påverkar upplevelsen för alla som vistas i matsalen såsom elever, lärare och måltidspersonal.

MÅLGRUPP

Alla professioner inom skolan såsom rektorer, måltidspersonal, pedagoger, skolsköterskor.

Omfattning

Utbildningen omfattar en heldag om 6 timmar.

Creo Hälsa består av Lisa Flink och Camilla Oldberg. Med en bakgrund som kostvetare från Göteborgs universitet har de under 11 års tid arbetat med kost i olika sammanhang. Sedan 2009 har de arbetat med att utveckla och kvalitetssäkra skolmat för Sveriges största friskolekoncern och de har bland annat arbetat som testare i tävlingen White Guide Junior som utser Sveriges bästa skolmat.