Specialkost för förskola och skola

Detta är en utbildning som belyser förskolans och skolans utmaningar när det gäller specialkost. Vad är egentligen födoämnesöverkänslighet och allergi och hur hanterar man detta i köket och ute i verksamheten? Denna utbildning kan rikta sig både till måltidsverksamheten och pedagoger/fritidspedagoger.

Utbildningen ges som heldag eller halvdag

Varmt välkomna med er förfrågan till maltidsverige@ri.se


Utbildningsinnehåll

Halvdag

 • Näringslära
 • Vad är födoämnesöverkänslighet?
 • Celiaki, sädesslagsallergi, mjölkproteinallergi, laktosintolerans
 • Baljväxtallergi, äggalllergi, fiskallergi
 • Korsreaktioner
 • Ansvarsfördelning och rutiner för säker hantering
 • Medicinsk diagnos eller självdiagnos?

Vid en heldagsutbildning tillkommer följande under dagen:

 • Gemensam diskussion och grupparbete kring rutiner och ansvarsfördelning
 • Specialkostintyg eller läkarintyg?
 • Måltidspersonalen grupparbetar kring matsedelsplanering med hänsyn till födoämnesöverkänslighet
 • Skolans personal grupparbetar kring ansvaret i måltidssituationer under dagen
 • Gruppredovisning
 • Säker hantering, egenkontroll med fokus på specialkoster