Kvalité i gäst-och måltidsarbetet

Hur uppnår vi våra mål? Vad är ett kvalitetssäkert servicearbete? Vad innebär det för verksamheten att arbeta efter en kvalitetssäkrad modell?

Service och bemötande är en ständigt efterfrågad kompetens inom olika verksamhetsområden. I offentlig måltidsverksamhet är det en konst att hinna med att ge service och ett bra bemötande samtidigt som alla andra uppgifter ska utföras. Med ett kvalitetssäkrat servicearbete kan verksamheten nå högre genom att medarbetare blir mer medvetna om de mål inom verksamheten som de själva medverkat till att arbeta fram. Arbetet blir roligare att utföra och arbetsglädjen infinner sig när arbetslaget och gästerna ser att utveckling sker. Utbildningen sker i två steg med ”hemuppgift” mellan de båda utbildningsdagarna. Innan din personal gått färdigt utbildningen har flera förbättringsprojekt redan startat.

Utbildningen omfattar två dagar

Varmt välkomna med er förfrågan till maltidsverige@ri.se


Mål

Att höja både den individuella arbetstagarens och arbetslagets kunskap om fördelen med kvalitetssäkrat gästarbete och därigenom höja upplevelsen för alla som äter av måltiden.

Målgrupp

Utbildningen kan riktas mot alla som arbetar med och kring måltider inom förskola, skola och omsorg.

Utbildningsinnehåll

  • Matsalsarbetet i offentlig miljö är under förändring. Vilka krav ställs på mig och på oss som arbetar där?
  • Måltidsmiljön är våra gästers restaurang och ibland även hem, men vår arbetsplats. Vad kan det innebära för oss som har vårt arbete där?
  • Det pratas så mycket om service men vad innebär det egentligen?
  • Hur arbetar andra med service?
  • Måltidens fem aspekter – en måltidsmodell att använda
  • Hur gör vi egentligen på vår egen arbetsplats när vi ger service? Vad är vi bra på och vad behöver vi utveckla?

Under den första dagen definierar vi service, tar reda på var arbetslagen befinner sig i servicearbetet och vilka mål som är rimliga att arbeta mot. Under kaffepaus och under lunch ägnar vi oss åt att se verksamheter med ”Gästens ögon” . På eftermiddagen redovisas studiebesök via gruppdiskussioner. En föreläsning om ”Måltidens fem aspekter” avslutar dagen innan arbetsgrupperna bestämmer hur de ska arbeta vidare.
Under andra dagen, som oftast är en halvdag, redovisar deltagarna dels sitt undersökande arbete om egen arbetsplats genom gruppdiskussioner och dels redovisning av förbättring/förändringsarbeten som skett i egna verksamheten. Vi får följa med till de olika arbetsplatserna via foto och ibland även filmer och bli inspirerade av vad andra utvecklat.

Utbildningen kan också ges i form av en inspirationsföreläsning på 3-4 timmar. Lämplig i samband med terminsstart, som kickoff eller som mindre personalinsats. Föreläsningen innehåller önskade delar av utbildningen ovan förutom utvecklingsarbetet i egen verksamhet.
Nyckelord: Service, logistik, matsedlar/menyer, god morgon, samarbete, förändringsarbete, FAMM, SWOT.