Kvalitetssäkra service och bemötande i gäst-och måltidsarbetet

Hur uppnår vi våra mål? Vad är ett kvalitetssäkert servicearbete? Vad innebär det för verksamheten att arbeta efter en kvalitetssäkrad modell?

Service och bemötande är en ständigt efterfrågad kompetens inom olika verksamhetsområden. I offentlig måltidsverksamhet är det en konst att hinna med att ge service och ett bra bemötande samtidigt som alla andra uppgifter ska utföras. Med ett kvalitetssäkrat servicearbete kan verksamheten nå högre genom att medarbetare blir mer medvetna om vad service och bemötande är och får inspiration i hur det kan praktiseras.

Varmt välkomna med er förfrågan till maltidsverige@ri.se


Mål

Att höja både den individuella arbetstagarens och arbetslagets kunskap om fördelen med kvalitetssäkrat gästarbete och därigenom höja upplevelsen för alla som äter av måltiden.

Målgrupp

Utbildningen kan riktas mot alla som arbetar med och kring måltider inom förskola, skola och omsorg.

Utbildningsinnehåll

  • Vad innebär värdskap?
  • Matsalsarbetet i offentlig miljö är under förändring. Vilka krav ställs på mig och på oss som arbetar där?
  • Det pratas så mycket om service men vad innebär det egentligen?
  • Hur arbetar andra med service?
  • Verktyg för att utveckla sin måltidsmiljö från första till sista intrycket
  • Måltidens fem aspekter – en måltidsmodell att använda
  • Hur gör vi egentligen på vår egen arbetsplats när vi ger service? Vad är vi bra på och vad behöver vi utveckla?

Måltid Sverige erbjuder:

Digital utbildning: Halvdag
Fysisk utbildning: Halvdag
Fysisk utbildning med workshop: Heldag