Offentlig mat – för ett bättre klimat!

Aldrig har klimatfrågan varit mer aktuell och vi vet att matens klimatpåverkan är betydande. Genom aktiva och mer medvetna val av den mat som serveras på tallriken kan du som arbetar med offentliga måltider bidra och göra skillnad.

Klimatpåverkan, ekologiskt, närproducerat, transporter, miljömål, koldioxidekvivalenter och metangas. Begreppen är många och ibland kan det kännas svårt att veta vad som är viktigt och hur man ska prioritera i miljöarbetet. Frågan ÄR komplex men det finns så mycket ni kan göra redan idag. RISEs experter inom mat och miljö hjälper dig att reda ut vad som är stort och smått avseende på mat och klimat och hur du kan göra kloka val. Kunskaperna grundar sig i forskning om matens miljöpåverkan från hela värdekedjan. Med ett systematiskt arbetssätt kan miljöarbetet bli en naturlig del i den dagliga verksamheten och det finns idag flera verktyg som kan underlätta för dig.

Med denna halvdagsutbildning får du ökad kunskap och förståelse för hur du kan börja arbeta klimatsmart på hemmaplan oavsett om du arbetar med tillagning, måltidsplanering, inköp eller undervisning. Aktuella undersökningar visar att fler och fler idag vill äta måltider som inte bara är bättre för den egna hälsan utan också bättre för miljön. Lyckligtvis går detta oftast hand i hand. Ta chansen att inspireras och bidra till att skapa nya hållbara matvanor för dig och dina måltidsgäster.

Utbildningen ges som halvdag

Varmt välkomna med er förfrågan till maltidsverige@ri.se


Målgrupp

För alla som arbetar med tillagning, måltidsplanering, inköp eller undervisning inom offentliga måltidsverksamheter.

Några smakprov ur utbildningens innehåll

  • Matens miljö- och klimatpåverkan – från ett globalt perspektiv till offentliga måltider
  • Hur skiljer sig klimatpåverkan åt för olika livsmedel och råvaror och varför är det så?
  • Hur påverkas miljö och klimat av en hög köttkonsumtion?
  • Hur gör vi medvetna val av råvaror som är bra för både miljö och hälsa?
  • Måltiden i fokus! Vad är stort och vad är litet i sammanhanget?
  • Ekologiskt, närodlat, svenskt, förpackningar, transporter – hur hänger det ihop?
  • Vad gör vi när miljömålen krockar med varandra?
  • Överproduktion leder till svinn

Genomgångar varvas med engagerande övningar och diskussioner. Innehåll och upplägg anpassas gärna efter era önskemål.

Utbildare

Föreläsningen leds av två utbildningsledare från RISE Jordbruk och livsmedel med expertkunskap i klimat och livsmedel.