Livsmedelshygien

Menykörkort Livsmedelshygien

I samverkan med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Skara kan vi rekommendera Menykörkort Livsmedelshygien.

Det är inte alltid man har möjlighet att skicka sina medarbetare på utbildning, då kan detta webbaserade verktyg vara lösningen. SLU har tagit fram en åtta timmars basutbildning i livsmedelshygien för alla som hanterar livsmedel. Kursen är utarbetade efter Livsmedelsverkets förslag på basutbildning i livsmedelshygien (rapport 8, 2006).

I kursen ingår kunskapsområdena

  • Mikrobiologi
  • Matförgiftning
  • Personlig hygien
  • Renhållning
  • Egenkontroll
  • Lagar

Kursen är fristående, man startar och slutar när man vill och arbetar på egen hand. Den tar ca 8 timmar och kan genomföras i flera delar eller i ett sträck. Den består av eget arbete via internet och avslutas med ett interaktivt test med frågor som täcker de olika kunskapsområdena.

För mer information, kostnad och en demo av kursen samt anmälan, gå in på SLU Skara»