Helena Hellström

Helena är coach, föreläsare och glädjespridare. Det senare är vad hon själv kallar sig och det är faktiskt omöjligt att inte hålla med. Hennes timme på scen rymmer egna erfarenheter och insikter, verktyg för att ta sig ur stämningslägen som inte är bra för en själv och gapskratt blandade med djupaste allvar.

Helenas inledning handlar om att vi behöver tänka på att fylla på oss själva med rätt bränsle. Att se till vår egen hållbarhet – inte minst den här hösten som kommer att bli tung på fler sätt än på grund av det vanliga höstmörkret.

Det vi fokuserar på växer

Det vi lägger fokus på växer, är hennes budskap. Lägger vi fokus på problemen, så växer problemen. Och för att personifiera olika sidor hos oss själva pratar Helena om Bitter-Britta och Positiva Pia. Bitter-Britta – den inte så charmiga personen som Helena en period i livet inser tar över allt mer. Bitter-Britta är inte att leka med. Hon har riktigt kort stubin, lägger all skuld på andra och är en allmän pain in the ass för sin omgivning. Familjen, kollegorna, vännerna – ingen går säker när hon går igång på alla som gör fel! Som sprider skorna i hallen, inte torkar av diskbänken eller sorterar pappren fel. Att de inte kan lära sig att göra det på det rätt sätt – alltså som hon vill ha det.

Vad är det då som gör att vår frustration och ilska triggar igång?

Helena beskriver de tre vanligaste orsakerna, som man kan vara uppmärksam på:

  • Det blir inte som vi har förväntat oss – vi målar upp en bild av hur något ska vara och så stämmer inte det med verkligheten.
  • Avbrutenheten – att vi blir avbrutna i det vi gör.
  • Utebliven/brist på kommunikation – vi säger inte vad vi vill eller menar och tror att folk ska förstå ändå, eller vi upplever att vi har kommunicerat något men att det inte har gått fram.

Ett bra verktyg att ha med sig när vi upplever frustration, eller när vi känner att Bitter-Britta är i antågande – det är att kolla hur andningen ligger till. Var har vi vårt andetag? Går det till brösthöjd eller ända ner i magen? Ju längre och djupare andetag, desto mindre stress och därmed frustration arbetar vi upp.

Ett annat sätt är att blanda sig själv en glädjecocktail. Gärna en daglig sådan. Vad består då en sådan av?

Recept gläjdecocktail

3 saker som har funkat bra på jobbet – identifiera 3 saker som blev bra i ditt jobb idag.

3 saker du är tacksam för – ta fram 3 saker du är tacksam för.

3 lyft av andra – lyft 3 personer i din omgivning – ge dem positiv feedback eller beröm för personlighet, vad de har uträttat eller liknande.

I slutet av föreläsningen får vi också uppleva hur snabbt man själv kan försätta sig i olika känslolägen. I en kort meditation där vi uppmanas välja olika typer av bilar att köra iväg i, där vi märker skillnaden i hur vi håller i ratten, hur fort vi kör, hur vi vänder bilen, växlar vi snabbt mellan ilska och glädje och rofylldhet. Och så har vi också fått beviset på att vi själva faktiskt har stora möjligheter att påverka vilket stämningsläge vi själva befinner oss i. Och också bryta en känsla vi inte vill vara i.