21/8 Uppstartsmöte köksmästarnätverk, Digitalt

Måltid Sverige välkomnar er till första träffen i det nystartade nätverket för köksmästare och kökschefer!

Syftet med nätverket är att med dialog, diskussion och reflektion utbyta erfarenheter kring köksmästarens arbetsuppgifter men även kring nya råd och allmänna utmaningar i branschen som kan vara bra att bolla med varandra.
Vid första träffen har vi en enkel agenda där vi berättar lite kort om vad som är på gång i Måltid Sverige, laget runt där ni får berätta vad som är på gång hos er, vi kikar även på det underlag kring önskade teman som vi samlat in från er som redan visat intresse för nätverket. Tillsammans bestämmer vi upplägg och innehåll inför nästa träff!

 


Information kring nätverket

Köksmästarnätverket träffas digitalt en till två gånger per termin. Agendan vid träffarna styrs av deltagarna. Måltid Sverige är sammankallande men stafettpinnen går runt vilket betyder att vi turas om att hålla i träffarna och hjälps åt att sätta temat på träffen. Varje träff skulle kunna inledas med en laget runt där var och en av deltagarna kort delar med sig av arbete som pågår och planeras ute i verksamheterna och inom organisationen, följt av andra punkter som till exempel en inbjuden föreläsare kring olika teman som efterfrågas.

Är du intresserad av att få inbjudan till nätverket? Maila till maltidsverige@ri.se