11/11 Specialkost för måltidspersonal på sjukhus, Digitalt

En utbildningsdag för kockar och måltidsbiträden som arbetar med måltider på sjukhus!

Datum: torsdag 11 november

Tid: 13:00-16:00

Kostnad: 850 kr ex moms

Plats: Digitalt klassrum via Zoom. Möteslänk skickas ut några dagar innan.

Målgrupp: Kockar och måltidsbiträden

Inbjudan Specialkost Sjukhusmåltider 11nov

Syfte

Utbildningens syfte är att uppdatera och fördjupa deltagarens specialkostkunskaper inom vård och omsorg. Målet är att stärka måltidspersonalen i sin yrkesroll, säkra måltiderna till patient och öka måltidspersonalens förståelse för sitt arbetsuppdrag.

Innehåll

  • Utbildningen har ett genomgående patientperspektiv och tar upp grundläggande näringslära utifrån vad som behövs när man är sjuk.
  • Du får kunskap om behov av energi och näringsämnen hos sjuka, tips om olika sätt att energi- och näringsberika maten samt inblick i sjukdomslära.
  • Du får lära dig om födoämnesallergier och födoämnesöverkänslighet och om varför konsistensanpassad mat behövs och vilka sjukdomar som kan ligga bakom.
  • Dagen tar avstamp i Livsmedelsverkets nya riktlinjer Bra måltider på sjukhus och tar upp goda exempel på hur sjukhus i Sverige har utvecklat sina sjukhusmåltider.

Varmt välkommen att anmäla dig!

UTBILDARE AnnaKarin Pettersson

AnnaKarin är dietist inom specialistvården samt utbildad kock som i dag arbetar vid SUS – Skånes Universitetssjukhus samt i Malmö på en klinisk nutritionsmottagning med huvudsaklig inriktning gastroenterologi och infektion.

Nationella riktlinjer för måltider på sjukhus 

Finns att laddas ner på Livsmedelsverkets hemsida, här>>