22/1 Schyst arbetsplats, Göteborg

– Med Charlotte Signahl

Välkommen till en interaktiv föreläsning om hur ni skapar en mer jämställd arbetsplats, ett motiverande arbetsklimat och förbättrad psykosocial arbetsmiljö. Föreläsningen synliggör frågor kring kompetens, samhörighet, samarbete, konflikt, värdegrund och värderingar.

Inbjudan Schyst Arbetsplats, Göteborg 22 Jan

Föreläsningen arrangeras av projektet Med smak för kunskap, ett projekt inom Måltid Sverige, som finansieras av Europeiska socialfonden (Esf). Inom den offentliga måltidssektorn finns idag en utmaning gällande den långsiktiga kompetensförsörjningen av utbildad kökspersonal. Projektets övergripande mål är att främja kompetensförsörjningen till den offentliga måltidsbranschen genom att stärka de offentliga kökens attraktivitet och konkurrenskraft.

Genom Måltid Sverige har vi möjlighet att öppna upp för fler att anmäla sig till dagen. Passa på – vi erbjuder ett begränsat antal biljetter!

Målgrupp: Föreläsningen riktar sig till kockar, måltidsbiträden, måltidschefer samt HR-personal.

Tid: 13:00-16:00

Plats: RISE Jordbruk & Livsmedel, Göteborg (sal Hörsalen) 

Kostnad: 300 kr ex. moms. Vi bjuder på fika!

Anmäl dig senast 27/12. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning efter den 27/12 faktureras.

 


  Projektet Med smak för kunskap finansieras av Europeiska socialfonden (Esf).

Charlotte Signahl

Charlotte Signahl är en uppskattad föreläsare som vågar använda humor, kärlek och fakta för att ge dig som publik inspiration och mod att inse att ansvaret och möjligheter till lösningar ligger hos oss alla. Charlotte anlitas både av arbetsplatser som har stora utmaningar och konflikter och arbetsplatser där det främst behövs lite energi och skratt för att motivationen ska öka och arbetet för en mer inkluderande arbetsplats ska ta fart igen.