6/10 Nätverksträff om integrerade måltider inom vård och omsorg, Zoom

Vi kommer att få höra goda exempel på projekt och verksamheter som på olika sätt arbetar med att integrera måltiderna som en del av vården och omsorgen

Tid: 6 oktober 10.00-15.00

Våra presentatörer berättar om aktuella projekt, hur de har organiserat sin verksamhet, men även betydelsen av kompetensutveckling och ansvarsfördelning för personal som arbetar med måltider och vård/omsorg.

Nätverksträffen vänder sig till dig som är kostchef, måltidsutvecklare, måltidspersonal eller vård/omsorgspersonal med ansvar för måltider och enhetschefer inom vård/omsorg. Se mer om programmet nedan

Under dagens kommer det också att finnas utrymme att knyta kontakter och ha gruppdiskussioner med andra verksamheter.

 

Program

 • Robbin Höglund, Köksmästare, Jakobsbergsgården, Sala kommun
  Måltider som sätter ”guldkant” och aktivt samarbete med vård/omsorgspersonal. Nominerad till White Guide Senior 2022; Årets seniorkock och Årets seniormåltid.
 • Lotta Richardson, kvalitetsutvecklare, vård- och omsorgsförvaltningen och Lisa Darrell, avdelningschef, Måltidsservice, Lunds kommun
  Måltidsleveranser av heldygnsmatkassar till äldre i ordinärt boende för att minska risk för undernäring.
 • Frida Axberg, leg dietist, Livsnäring       
  Integrering av vård/omsorg och måltidspersonal genom utbildning.
 • Lena Johansson, enhetschef, Bonargårdens omvårdnadsboende och Anna Johansson, måltidsutvecklare, Tibro kommun.
  En ny organisation för måltiderna med undersköterskor som ansvariga för planering, tillagning och servering..
 • Anders Wikström, kock och driftsansvarig, Nordstjärnans samverkanshus, Umeå
  Måltidsservice kök integrerar måltider och aktiviteter mellan äldreomsorg och förskola.
 • Elin Lindh, verksamhetsutvecklare, Region Västmanland
  Utveckling och införande av digital meny och måltidsbeställning, samverkan mellan Kost, servicemedarbetare och vårdpersonal.
 • Lena Martin, utredare, Socialstyrelsen 
  Socialstyrelsens kommande webbutbildning ”Ett näringsrikt samarbete” om integrering och samverkan kring måltiderna utifrån nutritionsvårdsprocessen.
 • Maria Biörklund Helgesson, leg dietist, RISE, Måltid Sverige
  Nollvision undernäring – Presentation av aktuella aktiviteter i projektet och bjuda in till Nollvisions nätverk och höstens webbinarier.
 • Anna Löfgren Adén, Miljöutvecklare, Måltidsservice Härryda kommun
  Minskat matsvinn inom äldreomsorgenLagom mängd till rätt antal gäster, hur svårt kan det va? Goda exempel på åtgärder vi gjort som fungerat.