17/4 Nätverk Integrerade måltider i skola: Förutsättningar för hur en organisation kan bidra till integrerade och trivsamma måltider, Digitalt

Nätverk Integrerade måltider i skola

Vilka förutsättningar krävs för att en skolorganisation kan bidra till integrerade och trivsamma måltider på att framgångsrikt sätt?

Välkommen till vårens nätverksträff för arbetet med integrerade måltider i förskola och skola. Vid den här träffen är fokus på skolledningens roll i arbetet med integrerade måltider.

Medverkande:

  • Cecilia Olsson & Maria Waling, forskare Umeå universitet kommer att lyfta deras forskning samt erfarenheter från seminarieserien med rektorer som utfördes hösten -23.
  • Helena Pettersson, Nacka kommun – uppstart av måltidspedagogiknätverk och samarbete med utbildningsstrateger
  • Schemalagda måltider – rektors perspektiv

Information uppdateras löpande.

När? Onsdag 17 april, kl. 13:30-16:00
Var? Digitalt, länk skickas ut dagen innan.

Anmälan stänger 15/4.