21/6 Måltid Sverige medlemsmöte, Digitalt

Boka redan nu in dagen i din kalender, inbjudan + teamslänk har skickats ut till alla kontaktpersoner i våra medlemskommuner/ regioner

För medlemmar:

Knyta kontakter, bygga nätverk, lyfta sina behov, ställa frågor och erfarenhetsutbyte med övriga medlemmar.

Måltid Sverige:

Informera om matnyttigt så som pågående projekt, våra och andras kommande aktiviteter och genomförda.

När:

Tisdag 21 juni kl 15:00-15:45