13/10 Matgäster med särskilda behov, Digitalt via ZOOM

Ett webbinarium om NPF-diagnoser och mat

Hur hanterar vi måltidssituationen för våra matgäster med särskilda behov? Hur kan vi bättre förstå våra matgästers mångfald och olika förutsättningar? Vi bjuder in till en spännande dag med flera olika perspektiv på måltider och Neuropsykiatriska diagnoser. I samverkan med Skolmatsakademin.

Datum och tid: 13/10, kl. 13.00 – 16.00

Plats: Digitalt via Zoom

Målgrupp: Medicinskt ledningsansvarig, elevhälsa, pedagogisk & specialpedagogisk personal, skolledare, kockar, måltidspersonal och kostchef.

Kostnad medlem 800 kr

Kostnad ickemedlem 950 kr

—–

Innehåll

Barn med neuropsykiatriska diagnoser har ofta särskilda behov i skolan, även när det gäller maten. Denna dag handlar om varför det är så och hur man kan hjälpa dem på traven. Vid autismspektrumtillstånd är det t ex vanligt med selektivt ätande till följd av annorlunda bearbetning av sinnesintryck och vid medicinerad ADHD är aptiten ofta kraftigt sänkt. (Den här föreläsningen samkör jag ibland med den om allergi eftersom detta kan falla under “annan specialkost”)

Föreläsningen riktar sig till de personalgrupper i skolan som kommer i kontakt med det ätande barnet, dess vårdnadshavare eller som på andrasätt berörs av frågan.

Om föreläsarna

Sara Ask

Legitimerad dietist ock kokboksförfattare med gedigen klinisk erfarenhet från Karolinska Universitetssjukhuset. År 2014 startade hon företaget Sara Ask Produktion där hon idag arbetar heltid med att informera och inspirera om framför allt vegetarisk mat och mat för barn.

Ida Henriksson

Måltidsutvecklare i Skövde kommun. Under 2022 införde Skövde rutinen ”måltid som anpassning”, vilket avser avvikelser från ordinarie måltidssituation och utgår från rätten till anpassningar som anses nödvändiga för att eleven ska klara sin studiegång i skolan. Rutinen är utvecklad tillsammans med skola, elevhälsoteam, måltidsavdelningen samt regionen.

Andreas Svensson

Specialpedagog och föreläsare med många års erfarenhet av att jobba med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, bland annat från Ågrenskas korttidsverksamhet för barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Idag är han yrkesverksam som ADHD-konsulent i Göteborg samt som föreläsare i Ågrenskas utbildningsverksamhet.