3/10 Måltidspedagogik i förskola, Eskilstuna

Seminariet är en grundutbildning i måltidspedagogik där fokus är på varför man ska integrera mat och måltider i den pedagogiska verksamheten med stöd i förskolans läroplan och de nationella folkhälso- och miljömålen. Eftermiddagen ägnas åt att prova på metoder och arbetssätt i olika workshops med fokus på hur man kan arbeta på förskolan med måltidspedagogik. Vi kommer bland annat att prova på att laborera med hjälp av våra sinnen, experimentera med livsmedel och dokumentera med ord våra smakupplevelser. Seminariedagen görs i samverkan mellan Läromat och Måltid Sverige.

Målgrupp: Seminariedagen riktar sig till förskolechefer, pedagoger och kockar inom förskola, kostchefer, folkhälsosamordnare, politiker med ansvar för området och andra intresserade.

Tid: 9.00 -16.30

Plats: Rekarnegymnasiet, Eskilstuna

Kostnad: 1190 kr exkl. moms. Inklusive lunch och fika.

Inbjudan för dagen hittar du här>> 

Program

  • Välkomna och inledning av dagen. Elin Backlund, Måltid Sverige och Susanne Thorén, Läromat
  • Måltidspedagogik – integrera mat och måltider i verksamheter. Hanna Sepp, Läromat
  • Maten möter pedagogiken. Hanna Sepp, Läromat
  • Måltidspedagogik i praktiken – måltidspedagoger berättar
  • Workshops ”Mat som MATerial”
  • Summering och avslut

Välkomna!

Anmäl dig senast torsdag 12/9.  Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning efter den 12/9 faktureras.


Dagen är i samarbete med Läromat. Läs mer om Läromat här>>