4/10 Måltidspedagogik – Så ett frö och bli måltidsmedveten, Digitalt

En inspirationsutbildning i två steg för förskolans pedagoger och måltidspersonal

Detta är för er som vill få inspiration och fördjupad kunskap i ämnet måltidspedagogik, men även för er som ännu inte känner er bekväma inom ämnet.

MÅLGRUPP: Pedagoger och kockar i förskola

PLATS: Digitalt klassrum via Zoom

TID: 4 oktober kl. 13:30-15:00, och den 18 oktober kl. 13:30-15:30 (inkl verksamhetsförlagd uppgift mellan tillfällena) 

KOSTNAD:  1495 kr ex moms. I priset ingår även boken Så ett frö och bli måltidsmedveten skriven av Sofia González Lönnqvist.

 

Innehåll

Tillfälle 1, 4 oktober. Måltidsmedveten i teorin 

Mat och måltider kopplas ihop med förskolans uppdrag med målet att öka medvetenheten kring måltidens betydelse. Vi dyker ner i hur användandet av maten och måltiden kan bidra till det hållbara arbetet i förskolan, hur vi kan väcka nyfikenhet, utforska samt skapa relationer med våra råvaror.

  • Verksamhetsförlagd uppgift

Tillfälle 2, 18 oktober. Måltidsmedveten i praktiken

Vi använder grönsaker som ett material. Deltagarna får i mindre grupper utforska en grönsak och koppla den till sinnesintryck, hälsa, miljö, värdegrund och läroplan. 

 

KURSLEDARE

Kort om måltidspedagogen, författaren och folkhälsopedagogen Sofia Lönnqvist Gonzales

Två eftermiddagar leds av Sofia Gonzalez Lönnqvist en av Sveriges första måltidspedagoger. Hon har praktiserat måltidspedagogik i olika roller inom Malmö stad. Från förskolekock, pedagog, till måltidsutvecklare inom ett pedagogiskt utvecklingsteam i ett av stadens förskoleområden. 2020 kom hon ut med boken Så ett frö och bli måltidsmedveten utgiven av Studentlitteratur. I den väcks läsaren kunskap och nyfikenhet kring mat och måltider på ett sinnligt sätt tack vare alla Sofias kreativa och lekfulla erfarenheter.

Facilitator

Lina Andersson Fasth, Måltid Sverige