28/1 Ledarskapsutbildning för arbetsledande kockar – steg 2, Digitalt

Uppföljning och fördjupning – för dig som leder andra!

En värdefull uppföljningsdag för dig som leder andra och som deltagit i grundutbildningen nyligen. Här får du som individ tid att stanna upp från den hektiska vardagen och reflektera över hur dina kunskaper och insikter från utbildningen applicerat i din vardag, och vilka resultat du fått. Uppföljningsdagen ger dig också fördjupande kunskaper och handledning i hur du tar ditt ledarskap till nästa nivå.

TID

torsdag 28 januari kl. 8.30-15.30

PLATS

Digitalt klassrum, via verktyget Zoom.

MÅLGRUPP

Kockar med arbetsledande ansvar och som deltagit i grundutbildningens två dagar.

Antal platser

16 st

INBJUDAN OCH PROGRAMINNEHÅLL

Ta del av inbjudan och programinnehåll här

AVGIFT

2 930 kr ex moms.

SISTA ANMÄLNINGSDATUM

Allra senast 14 januari. För att utbildningen ska kunna genomföras behöver minst 10 personer anmäla sig.

KURSLEDARE

Jeanette Alfredsson, Hast utveckling.

Konsult, coach, processledare, utbildare och föreläsare. Expert inom grupp- och ledarskapsutveckling. Beteendevetare med fast förankring i affären, som i sin ledargärning varit framgångsrik tack vare humor, närhet och omsorg om verksamhetens alla komponenter. Hennes största bidrag både som ledare och konsult är förmågan att snabbt växla mellan det korta, här-och-nu-perspektivet och det övergripande med fokus på det verksamhetsgemensamma målet.