26/4 Måltiden som en den av utbildning för hållbar utveckling i grundskolan, Digitalt

Webbinar i projekt LEARNFOOD

Under två halvdagar bjuder Örebro universitetet tillsammans med Måltid Sverige och Skolmatsakademin in till seminarium på temat Måltiden som en den av utbildning för hållbar utveckling i grundskolan. Det bjuds på erfarenheter från Sverige varvat med gemensamma samtal och erfarenhetsutbyte mellan Norge, Sverige och Danmark, som alla är partnerländer i projektet LEARNFOOD.

Målgrupp: Seminariet vänder sig till personer och organisationer som är intresserade av måltidsfrågor ur ett brett pedagogiskt perspektiv. Du kan te.x vara forskare, skolledare, måltidsledare, pedagog, verksamhetsutvecklare eller folkhälso- och miljöstrateger.

Program:

Måndag 26/4
13.00 Välkomna
13.15 Örebro universitet, Johanna Björklund och Sara Frödén samt Skolmatsakademin, Lina Anderson Fasth – Skolmåltiden och lärande för hållbar utveckling, exempel kring demokrati, matsvinn och pedagogiskt arbete
15.00 Workshop
16.00 Lina Anderson Fasth, Skolmatsakademin – Kompetensförsörjning för måltidspersonal

Tisdag 27/4
09.00 Charlotta Pettersson och Sara Frödén, Örebro universitet – Specialpedagogiska aspekter på skolmåltiden
09.30 Elin Sandström och Emelie Eriksson, Livsmedelsverket – Med helhetsgrepp på skolmåltiderna utifrån Agenda 2030; Nationellt kompetenscentrum för måltider i vård skola och omsorg samt projektet ’Ett nytt recept för skolmåltiden’
10.45 Workshop
12.30 Summering och avslutning

Inbjudan LEARNFOOD Webinar 26 27 April 2021

Mer information om projektet LEARNFOOD hittar du på deras hemsida.