31/1 Inspirationsutbildning Strategisk kompetensförsörjning, Digitalt

Välkommen med din anmälan till Inspirationsutbildning Strategisk kompetensförsörjning, inkl. workshop

Datum: 31 januari 2023
Tid: 13.00-16.00
Plats: Zoom


Strategisk kompetensförsörjning med fokus på företagskultur och employer branding: Så attraherar, rekryterar och behåller du dina medarbetare.

Alldeles för få väljer att utbilda sig till kock och på sikt står branschen för stora utmaningar när det kommer till utbildad arbetskraft. Det är idag brist på utbildad personal i branschen och det behövs olika insatser dels för att höja kompetensen och fortbilda befintlig personal dels att hitta nya vägar för rekrytering.

Dagen bjuder på en inspirationsföreläsning om företagskultur med efterföljande workshop tillsammans med ”Oddwork” som hjälper företag och verksamheter att utveckla och kommunicera sin företagskultur samt hur man kan öka sin attraktionskraft som arbetsgivare.

Utbildningen kommer även gästas av Validering väst som tillsammans med kommun som framgångsrikt arbetat med handledarskapet som är en viktig del om man framgångsrikt vill arbeta med kompetensförsörjning på längre sikt.

Målgrupp: Chef, kostchefer, HR och måltidspersonal inom skola, vård och omsorg.


Pris:

  • Medlem Måltid Sverige 1295 SEK
  • Ej medlem Måltid Sverige 1495 SEK
  • Erbjudande, gå 3 för 2!

Teama upp och ta med dina kollegor, tex HR, chefer och kockar. Som team är ni sedan redo att på en gång påbörja ett samarbete kring kompetensförsörjning i just er organisation!


Medverkande:
Måltid Sverige, Skolmatsakademin, Oddwork, Validering väst