3/4 Öppen workshop inom projektet Hållbar skolmat genom digitalisering, Göteborg

Inbjudan till workshop

RISE, Måltid Sverige, Västerviks kommun och Kungsbacka kommun genomför just nu projektet Hållbar Skolmat genom Digitalisering som syftar till att undersöka och ta fram förutsättningar för att förbättra och utveckla arbetet med skolmåltider. Det kommer att ske bl.a. genom att arbeta fram ett ”digitalt ekosystem” för skolmåltidsverksamheten i syfte att effektivisera och utveckla verksamheten och genom bättre användning av resurser (mindre svinn, rätt mängd tillagad mat, rätt sorts inköp, lägre kostnader) samt högre kvalitet (eleverna äter rätt och presterar därmed bättre). Projektet finansieras av Vinnova.

I dagsläget befinner vi oss i en fas där vi analyserar behoven och söker samverkansmöjligheter med fler aktörer inför en utökning av projektet från hösten 2019 genom att ansöka till Vinnova i utlysningen Utmaningsdriven innovation steg 2. Av denna anledning bjuder vi in till en Öppen Workshop.

Målgrupp

Företag, kommuner, friskolor och forskare som arbetar med och har intresse för skolmåltider.

Tid och plats

Onsdagen 3 april 2019. Kl 13.00-16.30 hos RISE Interactive, Polstjärnegatan 14 på Lindholmen, Göteborg

Innehåll

Under workshopen kommer vi att presentera projektet, dess mål och förväntade resultat samt långsiktiga ambitioner. Medverkande kommer även att få möjlighet att presentera sin verksamhet och intresse för att utveckla arbetet med skolmåltidsverksamheten.

Vi kommer gemensamt att arbeta för att identifiera målgrupper och målgruppers behov samt ta fram förslag på lösningar för att lösa behoven. Slutsatserna från workshopen kommer att användas i att ta fram en utvecklingsplan för kommande steg i projektet. Intresserade aktörer har också möjlighet att ansluta sig till projektet.

Anmälan

För att kunna planera workshopen och dess upplägg vill vi ha föranmälan senast 28 mars. Vi välkomnar upp till tre personer från varje organisation/företag.

Frågor och kontakt

Anders Pettersson RISE Interactive, anders.p.pettersson@ri.se tel. 0706-29 34 67

Maria Helmersson Måltid Sverige, maria.helmersson@ri.se tel. 010-516 67 19

 

 Måltid Sverige logo färg