6/10 Forskningsforum Offentliga måltider, Digitalt

Tema: Integrerade måltider i skola, vård och omsorg

Vad händer inom forskningen? Hur får vi igång mer forskning och innovation kring offentliga måltider?

Måltider som serveras i skola, vård och omsorg har en enorm potential att vara hälsofrämjande, motverka ojämlikhet i hälsa och kan bidra till förändring av attityder och beteenden mot hållbara och hälsosamma matvanor i samhället. Offentliga måltider bör därför tas tillvara på bästa sätt. För att lyckas med det är det viktigt att förstå de organisatoriska förutsättningar som finns för att integrera måltiden i hela verksamheten:

  • Hur får vi till länken i måltidskedjan för bättre måltidskvalitet och mindre undernäringsproblematik på sjukhus och i äldreomsorg?
  • Har skolmåltiden betydelse för elevernas lärande och prestation och hur får vi till en ämnesintegrerad undervisning?
  • Hur viktig är måltiden utifrån ett inkluderingsperspektiv?

Vi ses den 6 och 7 oktober och välkomnar dig som är måltidschef, verksamhetsutvecklare, forskare, finansiär eller på andra sätt bidrar till utveckling inom offentliga måltider! Ta del av det senaste och bidra med input till framtida forskningsbehov!

Programblad för dagarna

Vi skickar ut länk till anmälda deltagare för uppkoppling till Forskningsforum senast under tisdag 5 oktober.


Tid: 6-7 oktober, lunch till lunch

Plats: Digitalt

Kostnad: 650 kr ex. moms.

Inbjudan Forskningsforum 6-7 Okt 2021

Anmäl dig allra senast 27/9.

*Avbokning kan göras utan kostnad upp till 21 dagar innan arrangemangets start. Återbud därefter, fram till 14 dagar innan start, debiteras med halva avgiften (50%).  Vid senare återbud debiteras hela avgiften (100%). Notera att platsen kan överlåtas till annan person inom samma organisation. Ändring av deltagare kan göras fram till kursstart. Skicka då ett mejl till maltidsverige@ri.se