28/4 Forskningsforum offentliga måltider, Göteborg

Tema hållbarhet och hälsa

Vad händer inom forskningen? Hur får vi igång mer forskning och innovation kring offentliga måltider?

Måltiderna som serveras inom skola, vård och omsorg är en viktig utvecklingsmotor för god hälsa för såväl människa som miljö. Hur kan vi motiveras att äta mer grönt? Hur kan blå proteiner i form av musslor, sill och alger bli mer vanligt? Vad innebär en ökad konsumtion av fullkorn? Vad handlar forskning inom sustainable nutrition om? Hur kan teknikutveckling utgöra lösningar så som 3D-printing av mat? Måltid Sverige tillsammans med Chalmers, RISE, Örebro universitet och Göteborgs universitet välkomnar till en givande dag!

Ett mer detaljerat program lanseras i mars men några exempel på talare är Ingrid Undeland från Chalmers, Åsa Öström från Örebro universitet, Agneta Sjöberg från Göteborgs universitet och Mats Stading från RISE. Med under dagen är också Livsmedelsverkets Kompetenscentrum för måltider inom vård, skola och omsorg!

Vi ses den 28 april och välkomnar dig som är måltidschef, verksamhetsutvecklare, forskare, finansiär eller på andra sätt bidrar till utveckling inom offentliga måltider! Ta del av det senaste och diskutera framtida forskningsbehov!


Tid: 28 april kl 10.00-16.30

Plats: Chalmers, Chalmersplatsen 1, Göteborg. Sal: Scaniasalen

Kostnad: Självkostnadspris, 650 kr ex. moms. Inklusive fika och lunch.

Ladda ner inbjudan här>>

Anmälan senast den 7/4. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning efter den 7/4 faktureras.