24/11 Forskningsforum, Zoom

Varje höst anordnar Måltid Sverige Forskningsforum för att göra forskning om och för offentliga måltider mer tillgänglig. Syftet är att öka kontaktytan mellan forskning och måltidsverksamheter för att forskningen enklare ska kunna appliceras ute i verksamheterna. Forumet består av kortare presentationer av pågående forskning och dagen ska också skapa utrymme för dialog och diskussioner.  

Årets forum berör två övergripande teman, det ena är proteinskiftet – från animaliska till växtbaserade/gröna och så kallade blå proteiner. Hur får vi in mer blå och gröna proteiner på den offentliga tallriken? Finns det målkonflikter mellan hälsa/näring och klimatsmart mat för olika målgrupper? Det andra temat är samhällsekonomisk forskning om betydelsen av den offentliga måltiden ur ett socioekonomiskt perspektiv. 

Dagen bjuder på presentationer av följande forskare: 

Christel Larsson, professor i kostvetenskap, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap, Göteborgs universitet.
Förskolemåltiden som ett verktyg för lärande om hälsosamma och hållbara matvanor. 
Veggiskills – närings- och hälsomässiga konsekvenserna av vegetabilisk kost hos ungdomar, och faktorer som påverkar deras följsamhet

Petter Lundborg, professor i nationalekonomi, Lunds universitet.
Införandet av skolmåltider i Sverige – effekter och långsiktiga fördelar på skolelevernas hälsa, utbildning och livsinkomst. 

Diego Montiel Rojas, universitetslektor, Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. 
Betydelsen av mängden och typen av protein för att motverka sarkopeni (minskad muskelmassa och funktion) hos sköra äldre. 

Emma Wilandh, leg.dietist, doktorand, Institutionen för kostvetenskap, Uppsala universitet.
Primära resultat av intervjuer och kvalitativa studier om genomförda förbättringsarbeten av sjukhusmåltider. 

Mitesh Kataria, universitetslektor, docent, Institutionen för nationalekonomi med statistik, Göteborgs universitet.
Välja vegetariskt – vad krävs för att ändra beteende? 

Susanne Bryngelsson, fil dr i livsmedelsvetenskap, projektledare, RISE.
Köttanaloger – potentiella styrkor och utmaningar för deras möjlighet att bidra till en hälsosam kost för olika målgrupper inom den offentliga måltiden. 

Markus Langeland, forskare, RISE.    
Hållbar sjömat – hur kan de blå näringarna bli en tillgång i den offentliga måltiden? 

 

Målgrupp: Forskningsforumet riktar sig till måltidschefer och verksamhetsutvecklare för att bidra till utveckling inom offentliga måltider och ge återkoppling tillbaka om forskningsbehov.
Datum: 24 november 10.00 – 15.00
Plats: Zoom
Kostnad: 650 kr för medlem 800 kr för icke medlem 250 kr för student