6/12 Den (svinn)smarta måltiden, Digitalt

Välkommen till en träff där vi delar tips, råd och goda exempel för minskandet av matsvinn inom offentliga måltidsverksamheter.

Vi lyfter metoder för att stärka matsvinnsåtgärder i det offentliga köket och sätt att förankra matsvinnsarbetet hos personalen. Vi gör också nedslag i kommuner i Västra Götaland som antagit klimatlöftet kring matsvinn inom kraftsamlingen Klimat 2030. 

Du som deltar bjuds in till samtal och erfarenhetsutbyte i mindre grupper innan avslutande gruppdiskussion. Gästmedverkande från måltidsverksamheter runtomkring i landet berättar om kreativa strategier för att tackla matsvinnet.

När: tisdag 6 december kl. 13:00-15:00

Var: digitalt via Zoom, länk skickas ut dagen innan.

Kostnad: Kostnadsfritt för medlemmar/partners i Måltid Sverige samt kommuner i Västra Götaland

Målgrupp: kostchefer, måltidsutvecklare, kockar, måltidspersonal,

hem -och konsumentkunskapslärare

Arrangör:  Måltid Sverige, Skolmatskademin och Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om