25/4 Bra måltider i äldreomsorgen, Nyköping

Välkommen till seminarium och workshop med fokus på bra måltider i äldreomsorgen

Livsmedelsverkets råd Bra måltider i äldreomsorgen lyfter behovet av flexibla arbetssätt som gör det möjligt att erbjuda olika lösningar för olika individer, men också att få till samverkan mellan olika yrkesgrupper. Välkommen till en dag där råden presenteras och diskuteras utifrån de olika rollerna i måltidskedjan. Livsmedelsverket presenterar råden och vi lyfter också goda exempel.

Moderator för dagen är Kajsa Asp Jonsson, legitimerad dietist och journalist. Sedan tio år tillbaka är Kajsa Asp Jonson Dietisternas riksförbunds kommunikatör och bland annat drivit frågor för opinionsbildning kring kvalitetsfrågor inom äldreomsorgen, och maten och näringens betydelse för en god omvårdnad.

Målgrupp: Seminariedagen riktar sig till verksamhetschefer, enhetschefer, kostombud, kostchefer, måltidsutvecklare, dietister, biståndshandläggare m.fl. inom äldreomsorgen.

Tid: 9.30 -16.15

Plats: Culturum, Nyköping

Kostnad: 850 kr exkl. moms. Inklusive förmiddags- och eftermiddagsfika.

Här hittar ni inbjudan till dagen>> 

Program

  • Moderator Kajsa Asp Jonsson inleder dagen
  • Bra måltider i äldreomsorgen. Råd för ordinära och särskilda beroenden – hemtjänst och äldreboenden. Anna-Karin Quetel, nutritionist Livsmedelsverket
  • Fleximat – Region Sörmlands nya matsystem. Amanda Wessbergh, verksamhetsutvecklare Region Sörmland 
  • Sociala måltider på särskilda boenden. Josefin Nyberg, dietist Katrineholms Kommun 

12.30 – 13.30 Lunch

  • Den viktiga måltiden i det egna boendet. Johanna Bengtsson, undersköterska, Mona Nensén, undersköterska och Lina Eklund, enhetschef Nyköpings kommun 
  • Workshop – diskussioner
  • Summering

Välkomna!

 

Anmäl dig senast allra senast måndag 15/4. Anmälan är bindande men kan överlåtas till annan person. Avbokning efter den 5/4 faktureras.

 

Moderator och föreläsare

Kajsa Asp Jonson                     Anna-Karin Quetel                   Josefin Nyberg

Amanda Wessbergh                      Mona Nensén och Johanna Bengtsson