Måltid Sverige är ett nav för den offentliga måltiden inom skola, vård och omsorg och bygger på en regional samverkan mellan regioner. Tillsammans lyfter vi den offentliga måltiden genom kompetensförsörjning, utbildning, samverkan, forskning och innovation. I samarbetet ingår regionerna Västra Götaland, Halland och Sörmland med RISE som värdorganisation. Vi välkomnar fler till Måltid Sverige!

Våra aktiviteter och utbildning

27/10 Måltidens Mervärde, Digitalt

Välkommen till en dag av skratt, inspiration och ny kunskap för alla som arbetar med måltider och människor inom förskola, skola, vård och omsorg.

Läs om denna aktivitet

12/11 Ledarskapsutbildning för arbetsledande kockar, Tylösand

Är du köksmästare, teamledare, kökschef, förstekock eller arbetsledare i kök? Då är denna utbildning för dig! Två värdefulla dagar för dig som leder andra, oavsett om du har arbetat länge eller är ny i denna roll. Här får du som individ tid att stanna upp från den hektiska vardagen och reflektera över hur stor påverkan…

Läs om denna aktivitet
Fler aktiviteter

Måltidens Mervärde 27 okt - Digital edition

Måltidens Mervärde är ett årligt event för måltidens alla hjältar som varje dag ser till att det serveras goda och trevliga måltider inom skola, vård och omsorg.

Vi ställer om! Även om vi i år inte har möjlighet att ses fysiskt på Vara konserthus är vår ambition med dagen densamma – att erbjuda er kockar och måltidspersonal en inspirerande dag och kraft att fortsätta servera goda och trevliga måltider i våra offentliga kök. Häng på och skapa mervärde hos er! Samla verksamheten, ät en god lunch och upplev dagen tillsammans!

Det nya coronaviruset

Vi vill underlätta för er att hålla reda på var man hittar relevant och aktuell information om det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen Covid-19. Här förmedlar vi också tips och förslag på arbetssätt som kan underlätta verksamheten, livsmedelskedjan eller som på annat sätt hänger ihop med den offentliga måltidsverksamheten.

Handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid

I ESF-projektet Med smak för kunskap har en handbok för framgångsrik kompetensförsörjning inom offentlig måltid arbetats fram. Ta del av modeller och processer, råd & tips samt framgångsfaktorer. Handboken kan fungera som underlag för måltidsverksamheter som är nyfikna att arbeta med strategisk långsiktig kompetensförsörjning och valideringar.

Handboken finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!

Inblick i forskning kring offentliga måltider

Det forskas en hel del kring offentliga måltider och om denna finns nu att läsa i en rapport från Måltid Sverige. Men arbetet som genomförts som en förstudie med vetenskapligt stöd av Göteborgs universitet visar också att det finns behov av ökad kunskap inom flera områden och att statusen behöver höjas på flera plan. Författare till rapporten är Michaela Holmberg. Några exempel som finns att läsa om rapporten:

  • Offentlig måltidsverksamhet är komplex med flera olika professioner involverade, ofta med olika tillhörighet i organisationen. Organisationsstrukturen behöver utvecklas och mer forskning som stödjer framgångsfaktorer.
  • Mer fokus på måltidsmiljön och dess påverkan behövs.
  • Statusen behöver höjas för att locka fler till branschen, det är idag få som utbildas och lockas att arbeta inom offentliga måltider.

Offentliga måltider i utveckling!

I vår Projektverkstad skriver vi gärna om spännande utvecklingsprojekt om offentliga måltider som bedrivs i er region eller kommun. Mejla oss på maltidsverige@ri.se

 

 

Detta händer inom Måltid Sverige!

Var har en trevlig broschyr om Måltid Sverige! Välkommen att ta del av vår verksamhet! Den finns att ladda ner direkt eller skicka ett mejl till oss på maltidsverige@ri.se så skickar vi gärna ett exemplar till dig!