Pilotprojekt Future Kitchen

Den offentliga måltidsbranschens behov av personal och kompetens kommer att öka med en ökad befolkning men det är alldeles för få som söker sig till kockyrket. Gymnasieutbildningarna som hittills varit den största källan till utbildad kompetens täcker inte längre behovet och en flaskhals uppstår när rekryteringsunderlaget är magert. Kommuner och landsting står idag i en situation där de behöver hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens arbetskraft till våra offentliga kök.

Genom pilotprojekt vill vi attraherar morgondagens medarbetare tidigt – Future Kitchen!

Genom praktikplatser i offentliga kök, kombinerat med språkträning, personligt handledarskap och ”kökssvenska” tar vi tillvara på mänskliga resurser och skapar en meningsfull första tid i ett nytt land för nyanlända. Praktikanterna får en väg  i en svensk kultur och på en svensk arbetsmarknad samtidigt som måltidsverksamheterna/praktikplatserna får ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, förmåga och beredskap för att kunna servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter framöver.

Projektet genomfördes under våren 2017 genom följdande upplägg

  • Utbildning av handledare med KUB-modellen under ledning av Validering Väst
  • Rekrytering av praktikanter genom studiebesök och speed-dating i kök.
  • Praktiken inleds med en introduktionsutbildning för praktikanterna under ledning av Hushållningssällskapet Väst.
  • Praktik pågår under 3 månader och sker i kombination med SFI.
  • Praktikanterna får information om olika vägar för utbildning och validering.

Projektledning Måltid Sverige i samarbete med Skolmatsakademin, Validering Väst, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna Vänersborg, Uddevalla, Vara, Skara och Götene samt NÄL i Trollhättan.

Få en liten inblick i hur några av praktikanterna haft det genom att titta på filmen!

En fortsättning är på gång!

Mer information kontakta Maria Helmersson, maria.helmersson@ri.se

Presentation om Future Ktichen

 

Skrivet om Future Kitchen

Future Kitchen, intervju Hamada i Götene

Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll, Uddevalla