Future Kitchen

Den offentliga måltidsbranschens behov av personal och kompetens kommer att öka med en ökad befolkning men det är alldeles för få som söker sig till kockyrket. Gymnasieutbildningarna som hittills varit den största källan till utbildad kompetens täcker inte längre behovet och en flaskhals uppstår när rekryteringsunderlaget är magert. Kommuner och landsting står idag i en situation där man behöver hitta nya och alternativa rekryterings- och kompetensförsörjningsalternativ för att locka framtidens arbetskraft till våra offentliga kök.

Genom Future Kitchen vill vi attraherar morgondagens medarbetare tidigt!

Future Kitchen kan ses som en vägledningsinsats. Genom praktikplatser i offentliga kök, kombinerat med språkträning, personligt handledarskap tar vi tillvara på mänskliga resurser och skapar en meningsfull första tid i ett nytt land för nyanlända. Praktikanterna får en väg  i en svensk kultur och på en svensk arbetsmarknad samtidigt som måltidsverksamheterna/praktikplatserna får ett värdefullt utbyte i form av ökad kunskap, förmåga och beredskap för att kunna servera måltider till människor med olika bakgrund och behov i sina verksamheter framöver.

Future Kitchen genomfördes första gången under våren 2017

Upplägget var enligt följande

  • Utbildning av handledare med KUB-modellen under ledning av Validering Väst
  • Rekrytering av praktikanter genom studiebesök och speed-dating i kök.
  • Praktiken inleddes med en introduktionsutbildning under tre dagar i livsmedelshygien, mattraditioner, matråden för hälsa och miljö, specialkost, mått och kökstermer samt svensk arbetskultur, lagar och regler. Utbildningen genomfördes under ledning av Hushållningssällskapet Väst och tolkades till deltagarnas modersmål.
  • Praktik under 3 månader i kombination med SFI.
  • Uppföljningsmöte i slutet av praktiken med information om olika vägar för utbildning och validering.

Projektledning Måltid Sverige i samarbete med Skolmatsakademin, Validering Väst, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen. De arbetsgivare som deltog och var med och skapade modellen var kommunerna Vänersborg, Uddevalla, Vara, Skara och Götene samt NÄL i Trollhättan.

Få en liten inblick i hur några av praktikanterna haft det genom att titta på filmen!

En fortsättning planeras nu för 2018 och fler arbetsgivare är välkomna att delta. Anmälan till maltidsverige@ri.se senast 15 december!

Mer information kontakta Maria Helmersson, maria.helmersson@ri.se

Presentation av Future Kitchen och plan 2018 vid infomöte 171129>>

Skrivet om Future Kitchen

Future Kitchen, intervju Hamada i Götene

Nyanlända ska lockas till jobb i storhushåll, Uddevalla