RISE

En samlad kraft för svensk innovation

Tre av landets vassaste industriforskningsinstitut har blivit Sveriges största. Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT är nu RISE.

Heads togetherDet finns en enkel förklaring till samgåendet: vi har blivit större eftersom näringslivets och samhällets utmaningar har blivit det. Eftersom utmaningarna inom exempelvis miljö, hälso- och sjukvård, transporter och energiproduktion har blivit mer komplexa.

RISE:s övergripande uppdrag är att i samverkan med akademi, näringsliv och samhälle, bidra till hållbar tillväxt och stärkt konkurrenskraft för svenska företag. RISE driver utvecklingen av en stark, svensk institutssektor. Sedan i somras då de tidigare institutskoncernerna Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Swedish ICT gick samman är RISE Sveriges största forskningsinstitut med cirka 2 200 anställda. RISE äger också 43 procent av institutskoncernen Swerea. Länk till RISE.

Enheten Jordbruk och livsmedel

Inom enheten Jordbruk och livsmedel utför vi forskning och innovation i hela livsmedelskedjan, från jordbruksproduktion och marina livsmedel över industri och handel ända till konsumentledet. Inom enheten arbetar vi för att möta jordbruksbranschens och livsmedelsindustrins behov och utmaningar när det gäller till exempel utveckling av nya processer och produkter, produktivitet samt hållbarhet. Det innefattar även att svara mot ett ökande intresse i samhället för sambandet livsmedel-hälsa, för livsmedelskvalitet och för närproducerade livsmedel. Vår forskning bedrivs strategiskt och tillämpat enligt målinriktade forskningsprogram och i industrigemensamma projekt. Vi erbjuder forskningssamarbete och konsulttjänster relaterade till jordbruksteknik och produkt- och processutveckling, kring frågor som rör produktionsmetoder, kvalitet, produktsäkerhet, produktionseffektivitet och miljö. Vi har dessutom en bred utbildningsverksamhet för företag samt medverkar i grund- och doktorandutbildningar vid universitet och högskolor. RISE Jordbruk och livsmedel är värdorganisation för fler intressanta projekt och initiativ. Förutom Måltid Sverige är andra exempel är Skolmatsakademin i Västa Götalandsregionen, Nordic Taste & Flavour Center och Livsmedelsacceleratorn.

Läs mer om Jordbruk och livsmedel här!