RISE  är värdorganisation för Måltid Sverige och vi som jobbar med Måltid Sverige finns på enheten Jordbruk och Livsmedel. RISE har kontor runt om i Sverige, vi som jobbar med Måltid Sverige finns i Göteborg och Lund men åker gärna ut i landet!

Verksamhetstledare

Maria Helmersson

Maria är verksamhetsledare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Lund. Maria har jobbat som kostchef och måltidsutvecklare inom Region Skånes sjukhusmåltider och som kostchef i Bjuvs kommun inom skola och äldreomsorg. Maria är utbildad kostvetare med inriktning ekonomi vid Umeå universitet samt läst ekoteknikprogrammet på Mittuniversitetet i Östestersund. Under nästan 10 år jobbade Maria på Hushållningssällskapet i Umeå med mat och miljöfrågor. Maria har jobbat på RISE sedan juni 2015.

Kontakta Maria via mejl maria.helmersson@ri.se eller telefon 010-516 6719

 

Maria Helmersson

Utbildningssamordnare

Elin Backlund

Elin Backlund är utbildningssamordnare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Göteborg. Elin har studerat kostekonomi med inriktning mot ledarskap och har en magisterexamen i kostvetenskap. I sin yrkesroll kommer hon närmast från Göteborgs Stad där hon arbetat med kommunens största miljöprojekt Göteborgsmodellen för mindre matsvinn och som miljösamordnare i Centrums stadsdelsförvaltning.

Kontakta Elin via mejl elin.backlund@ri.se eller telefon 010-516 6670

Elin Backlund

Projektledare

Emma Ottosson

Emma Ottosson är projektledare för ESF-projektet Med smak för kunskap och utgår från RISE kontor i Göteborg.

Emma jobbade tidigare som utbildningssamordnare i Måltid Sverige och har varit med på hela resan från 2011 och tiden i Vara och dåvarande Nationellt Centrum för Måltiden till att vi nu heter Måltid Sverige och finns på RISE. Emma är utbildad inom samhällsnutrition vid Høgskolen i Oslo og Akershus och har en masterexamen i Folkhälsovetenskap inriktning folkhälsoekonomi från Göteborgs Universitet.

Kontakta Emma via mejl emma.ottosson@ri.se eller telefon 010-516 6695

 

Länk till mer information om Med smak för kunnskap
Emma Ottosson