RISE är värd för Måltid Sverige och vi som jobbar med Måltid Sverige finns på enheten Jordbruk och livsmedel. RISE har kontor runt om i Sverige, vi som jobbar med Måltid Sverige finns i Göteborg och Lund men åker gärna ut i landet!

Projektledare

Maria Helmersson

Maria är projektledare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Lund. Maria har jobbat som kostchef och måltidsutvecklare inom Region Skånes sjukhusmåltider och som kostchef i Bjuvs kommun inom skola och äldreomsorg. Maria är utbildad kostvetare med inriktning ekonomi vid Umeå universitet samt läst ekoteknikprogrammet på Mittuniversitetet i Östestersund. Under nästan 10 år jobbade Maria på Hushållningssällskapet i Umeå med mat och miljöfrågor. Maria har jobbat på RISE sedan juni 2015.

Kontakta Maria via e-post maria.helmersson@ri.se eller telefon 010-516 6719

 

Maria Helmersson

Utbildningssamordnare

Emma Ottosson

Emma Ottosson är utbildningssamordnare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Göteborg, men eftersom arbetet med utbildningar görs i hela Sverige är hon ofta på resande fot.

Nationellt Centrum för Måltiden växlades upp i 2017 och ingår nu i Måltid Sverige. Emma har arbetat med kompetenshöjande insatser för personal i och omkring offentliga måltider i Nationellt Centrum för Måltiden sedan 2011. Emma är utbildad inom samhällsnutrition vid Høgskolen i Oslo og Akershus och har en masterexamen i Folkhälsovetenskap inriktning folkhälsoekonomi från Göteborgs Universitet. Emma är föräldraledig mellan april 2017-mars 2018 och ersätts under tiden av Maksim Pettersson Löfgren.

 

Emma Ottosson

Utbildningssamordnare

Maksim Pettersson Löfgren

Maksim Pettersson Löfgren är vikarierande utbildningssamordnare för Måltid Sverige och utgår från RISE kontor i Göteborg. Maksim har arbetat med offentliga måltidsfrågor både som kostchef inom äldreomsorgen i Jönköpings kommun samt som kostekonom inom Alingsås kommun med upphandlings- och policyfrågor. På RISE har Maksim tidigare arbetat som projektledare för Nordic Taste & Flavour Centre – centret med fokus på att öka kunskaperna inom smak och sensorik samt konsultativt genomfört sensoriska tester d.v.s. undersökningar kring hur vi upplever våra livsmedel. Maksim har en kandidatexamen som kostekonom vid Göteborgs Universitet och en mastersexamen i livsmedelsvetenskap vid Sveriges Lantbruksuniversitet med inriktning mot produktutveckling och innovation.

Kontakta Maksim via e-post maksim.petterssonlofgren@ri.se eller telefon 010-516 6670

Maksim Pettersson Löfgren