11/10 Livsmedelsforum 2018, Göteborg

Välkommen till den nationella konferensen Livsmedelsforum 2018 som i år konkretiserar, belyser och följer upp det nationella och regionala arbetet med Sveriges livsmedelsstrategier som nu realiseras och omsätts i praktiken. Som deltagare får du det senaste för att utveckla din organisations strategier och handlingsplaner.

På agendan finns bland annat:

  • Senaste nytt inom forskning och myndigheter
  • Aktuella ämnen som matsvinn, offentlig upphandling och digitalisering
  • Smakfulla, goda och inspirerande exempel från hela landet
  • Verkstad: Hur ska kommunala och lokala livsmedelsstrategier se ut?
  • Innovationerna som möjliggör mer hållbar och hälsosam livsmedelsförsörjning
  • Vägen mot en biocirkulär ekonomi

Hälso- och miljöeffekter från livsmedel blir allt mer uppmärksammade och konferensen Livsmedelsforum 2018 tar för tredje året i rad ett unikt helhetsgrepp över livsmedelssektorns påverkan och utveckling.

Datum: 11 oktober 2018

Plats: Chalmers, Göteborg

Tid: kl. 9.15 -17.00

Plats:  Chalmers Conference Centre, Göteborg

Arrangör: Aktuell Hållbarhet 

Pris: Early bird: 3 500 kr exl moms, Ordinarie pris: 4 500 kr exl moms.

Värdstad: Göteborgs Stad

Medarrangör: Naturvårdsverket, RISE, Västra Götalandsregionen, SLU, Havs- och vattenmyndigheten

Aktuell Hållbarhet arrangerar Livsmedelsforum 2017