8/5 Framtidens måltider – medvetna val och inköp, Lund

Våra livsmedel produceras med markens och havets resurser och vi är beroende av att dessa ekosystem fungerar. Det är mycket att ta hänsyn till, exempelvis klimatpåverkan, biologisk mångfald, olika miljömärkningar, sociala och etiska aspekter samt inte minst hälsa och ekonomi då man ska sätta samman sin kost.

Med bas i forskningsresultat om matens miljöpåverkan ur ett livscykelperspektiv ger vi dig bättre kunskaper för att sätta samman hållbara måltider utifrån din organisations intentioner, den nationella livsmedels­strategin och de globala hållbarhetsmålen.

Syfte

Att du som deltagare ska få:
•Kunskaper om hur maten påverkar olika hållbarhetsaspekter genom hela värdekedjan
•Arbetssätt och färdigheter att göra prioriteringar för din organisations livsmedelsinköp som går i linje med era hållbarhetsmål

Målgrupp

Dig som professionellt arbetar med livsmedel och måltider i offentlig eller privat verksamhet, som levererar varor till dessa sektorer eller som är extra intresserad av mat och hållbarhetsfrågor, till exempel inköpare och upphandlare av livsmedel, kostchefer, produktutvecklare, miljöchefer och kvalitetschefer.

Innehåll

  • Hur produktionen av livsmedel påverkar miljö, klimat och människor, från odling och fiske till tallriken.
  • Hur påverkan skiljer sig åt för olika råvaror och livsmedel och varför.
  • Matsvinn – var uppstår det, vad betyder det och vad kan vi göra bättre.
  • Hållbarhetsmärkningar av livsmedel, exempelvis EU-ekologiskt, KRAV, Svenskt Sigill, Fair Trade och MSC.
  • Hur gör vi medvetna val av råvaror som är bra för både miljö och hälsa genom hela värdekedjan
    Goda exempel på befintliga verktyg att ta hjälp av i den dagliga verksamheten.

Kursledare är Britta Florén och Birgit Landquist.

Sista anmälningsdag: 17 april.

Plats: RISE Jordbruk och livsmedel, Scheelevägen 27, plan 6, Lund

Kostnad: 4900 SEK (exkl. moms)

Inbjudan Framtidens Måltider 8 maj 2018>>

Birgit Landquist har mer än 25 års erfarenhet från svensk och internationell livsmedelsindustri och arbetar sedan sex år som projektledare och forskare på RISE Jordbruk och livsmedel. Birgit har mångårig erfarenhet av att berätta och undervisa om mat och miljö i olika sammanhang. Birgit är agronom och har även arbetat med praktisk odlingsutveckling i jordbruket.

Britta Florén arbetar på RISE Jordbruk och livsmedel har nästan 20 års erfarenhet från miljöarbete tillsammans med olika aktörer i livsmedelskedjan. Britta är idag ansvarig för RISE klimatdatabas för livsmedel och har de senaste fem åren arbetat mer inriktat mot att utveckla olika applikationer för att minska matens miljöpåverkan ur ett konsumtionsperspektiv, både i offentlig och privat sektor. Britta är en erfaren utbildningsledare och brinner för frågor som rör inte bara vad utan också hur man kommunicerar för att nå fram och göra skillnad. Britta är civilingenjör med inriktning mot miljöteknik.