12/4 DRF:s kongress 12-13 april 2018, Stockholm

Hållbar nutrition är en förutsättning för jämlik hälsa på individuell, nationell och global nivå. Kompetens kring nutrition och hälsa efterfrågas på allt fler arenor i samhället, inom såväl offentlig som privat sektor.

HÅLLBAR NUTRITION FÖR HÄLSA – DIETISTENS MERVÄRDE. Programmet belyser olika vinklar kring mat, trender, kommunikation, hållbarhet, digitalisering, e-hälsa och nutritionsekonomi – allt med koppling till matvanor och måltider.

 

Plats: Quality Hotel Friends Råsta Strandväg 1, 169 56 Solna

Mer info kommer.