27/9 Challenge workshop kring matsvinn, Göteborg

Vi behöver minska svinnet i livsmedelskedjan! Hur ser utmaningarna och behoven ut hos olika aktörer? Vad kan underlätta för att din organisation ska kunna ta nästa steg?

Syfte

Att tillsammans identifiera vad som krävs för att få till en stor minskning av svinnet i kedjan, med fokus på konkreta aktiviteter i den egna verksamheten. Vi gör verkstad av den handlingsplan som Livsmedelsverket, tillsammans med Jordbruksverket och Naturvårdsverket, lanseras i juni!

Målgrupp

Aktörer i livsmedelskedjan – primärproducenter, livsmedelsförädlare, förpackningsproducenter, detaljhandeln, privat och offentlig måltidsservice m.fl.

Innehåll

  • Förmiddagen: Inspirationsföreläsningar och presentation av case kring matsvinn
  • Eftermiddagen: Gemensam workshop kring aktuella teman som ska leda till konkreta aktiviteter

Tid och plats

RISE Jordbruk och livsmedel, Frans Perssons väg 6, Göteborg. Dagen börjar med registrering från 9.30, själva workshopen börjar kl 10.00 och dagen avslutas ca kl 17.00.

Workshopen är kostnadsfri. Vid oanmäld frånvaro tar vi ut en avgift på 500 k per person för att minimera svinnet på maten.

Kontaktperson

Karin Östergren, Tel: 010-516 66 25