3/5 Branschdialog Livsmedel – upphandling av livsmedel till offentliga kök, Umeå

Branschdialogen syftar till att samla målgrupper inom hela livsmedelskedjan för en gemensam dialog om upphandling av mat till offentliga kök i Västerbotten. Mötet fungerar också som en uppstart för delprocessen – Lokal mat i offentliga kök, inom ramen för arbetet med att ta fram en regional livsmedelsstrategi i Västerbotten.

Arrangör: Upphandlingsmyndigheten, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, LRF Västerbotten

Tid:

03 maj kl: 10:00 – 15:00

Plats:

Nolia, Signalvägen 3, Umeå

Program för dialogdagen den 3 maj>>

Läs mer om branschdialogerna via länken här>>