4/2 Barn och ungdomar – vanor, trender och kommunikation, Göteborg

Nätverket Hälsotrend bjuder in till en dag på tema Barn och ungdomar – vanor, trender och kommunikation. 

Tid: 4 februari, kl 09.30-16.00

Plats: RISE Jordbruk och livsmedel, Frans Perssons väg 6 i Göteborg

Program

9.30 Samling och fika
10.00 Introduktion av dagen

  •  Så äter ungdomar i Sverige – resultat från Riksmaten ungdom 2016-2017 Lotta Moraeus, Livsmedelsverket
  • Varför har vi egentligen skolmåltider? Elsa Fries, Skolmatsakademin 

12.00 Lunch

  • Ungdomars möten med mat i digitala miljöer Christopher Holmberg, Göteborgs universitet 
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i skolan och vardagen Andreas Svensson, Ågrenska

14.15 Fika och gruppdiskussioner

  • Oatly – en inspirerande framgångsresa om marknadsföring och konsumentkommunikation
  • Bra mat för idrottande ungdomar, Erik Hellmén, Örebro läns idrottsförbund

16.00 Avslutning

Här hittar ni detaljerat program med dagens föreläsare>>

Pris: 1080 kr exkl. moms

Anmälan: Du är välkommen med din anmälan redan nu, men allra senast den 22 januari. Anmälan görs till tina.petersson@ri.se alternativt via telefon till 010-516 66 63. Uppge även eventuell specialkost i din anmälan.